Varför eko?

Det självklara valet

Om du tycker om öppna landskap, fjärilar, insekter och bin, då skall man äta ekologiskt. Om du vill vara med och värna om den biologiska mångfalden bör du äta ekologiskt. Om du vill äta grönsaker som har vuxit i jord eller mull då skall du också äta ekologiskt.

Att odla ekologiskt innebär att vi använder naturgödsel från djur och/eller från gröngödsling (växtmaterial). Vi besprutar inte vår gröda med gift.

I stället för att spruta bort ogräs tar vi bort ogräset på mekanisk väg (med en harv el hacka) eller så handrensar vi. Vi handrensar ca 6 mil morotsrad varje år, det vill säga, vi kryper i raden och tar bort ogräs med händerna.

En stor skylt på en åker där det står "Här odlar vi KRAV-märkt"

Odlingen

7-årig växtföljd

I ekologisk odling är växtföljden viktig. Den gör att jorden inte utarmas på näring eller växtmaterial. I vårt fall är den sjuårig och ser ut såhär:


  • år 1: ärtor och havre (gröngödsling) + insådd av vall
  • år 2:  vall med klöver
  • år 3: kål (vitkål, kålrot, broccoli, blomkål m.m.)
  • år 4: potatis
  • år 5: råg
  • år 6: morot

Det är bra med mycket ”grönt”, bl.a.klöver, i växtföljden för det binder kväve ur luften som blir till gödsel för jorden.

Mer info

KRAV

På Källsprångs Gård har vi varit med i KRAV sedan 1989.

KRAV är en certifiering för ekologiska odlare/restauranger/m.m. och som via sitt kontrollorgan KIWA varje år kommer ut till gården och kontrollerar att vi lever upp till KRAVs regelverk.

KRAVs logga

Läs mer

Här kan du läsa mer om ekologisk och klimatsmart lantbruk:

Ekologiska lantbrukarna

KRAV

Ställ frågor

Om du har några frågor om vår ekologiska odling ställ dem gärna till oss.